2022-04-01 11:05:20

Natječaj za popunu radnog mjesta iz Projekta: Učitelj (Teacher; Projekt; "Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction" )jedan izvršitelj/ica (od 01. travnja 2022.g.)

Dana 01. travnja 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici OŠ Josipa Matoša i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Burza rada objavljen je Natječaj za popunu radnog mjesta iz Projekta:

1. UČITELJ   (Teacher; Projekt: "Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction) (jedna izvršitelj/ica)

   -  Na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) na određeno do 31. 01. 2023.

      godine (zamjena)

  - Opis poslova:

Neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ Josipa Matoša u okviru projekta   „Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction“ ( ER2=S2 )

Uvjeti:     - VSS, Učiteljski studij; Magistar/Magistra  primarnog obrazovanja

             - Poznavanje engleskog jezika

             - Napredno poznavanje informatike (samostalno korištenje računala

               u Windows okruženju, Excel, Word, Internet, Powerpoint)

              - Iskustvo u radu u školi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

- Odlične komunikacijske i organizacijske vještine

 

Na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  -      prijava na natječaj vlastoručno potpisa

  -      životopis

  -     dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) - preslika

 -     dokaz o stručnoj spremi (diploma) - preslika

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) u izvorniku

-    elektronički ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja; u izvorniku

Natječaj je objavljen 01. travnja 2022. godine i traje do 09. travnja 2022. godine.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u privitku.


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar