2020-11-20 10:34:03

Natječaj za pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Josipa Matoša, Vukovar (20.11.2020.g.)

Dana 20. studenoga 2020. godine objavljen je Natječaj za pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Josipa Matoša, Vukovar na web stranici škole i na web stanici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Burza rada.

Broj pomoćnika u nastavi: 1 (jedan)

Mjesto rada: Osnovna škola Josipa Matoša, Vukovar

Radno vrijeme: 25 sati tjedno (nepuno radno vrijeme)

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najdulje do kraja nastavne godine 2020./2021.

Uvjeti:

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u privitku ove vijesti.

 


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar