2020-11-04 10:49:14

Obavijest o zasnivanju radnog odnosa na temelju Natječaja od 08. listopada 2020. godine (KLASA:100-01/20-01/69, URBROJ: 2188-108-01-20-01)

 

Na temelju završenog natječajnog postupka ravnateljica OŠ Josipa Matoša dobila je na sjednici održanoj 04. studenoga 2020.  godine prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje  radnog odnosa sa:

1.  Josipom Marić iz Vukovara, za radno mjesto: Pomoćnik u nastavi, na određeno, nepuno radno vrijeme.

 

Ostali kandidati mogu natječajnu dokumentaciju priloženu uz zamolbu, podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka natječajnog postupka.

Također imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

                                                                                    Ravnateljica:

                                                                   Mirela Posarić, prof. defektolog

 

 

 

 


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar