2020-10-27 11:17:23

Obavijest o zasnivanju radnog odnosa na temelju 3 natječaja od 30. rujna 2020.g.

 

OBAVIJEST O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NA

TEMELJU 3 NATJEČAJA OD 30. RUJNA 2020. GODINE

(KLASA: 100-01/20-01/54, URBROJ: 2188-108-01-20-01;

(KLASA: 100-01/20-01/55, URBROJ: 2188-108-01-20-01;

(KLASA: 100-01/20-01/56, URBROJ: 2188-108-01-20-01)

 

Po završenim natječajima, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, zaključilo je da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete natječaja, te nije bilo procjene odnosno testiranja kandidata.

Budući se na natječaj nisu javile stručne osobe, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor OŠ Josipa Matoša, Vukovar, na sjednici održanoj 26. listopada 2020. godine dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta Učitelja edukacijskog rehabilitatora iz  Natječaja i to na određeno, puno radno vrijeme na rok ne dulje od 5 mjeseci sa sljedećim kandidatima:

1.  Sunčica Lukić   iz Vukovara (diplomirani književni komparatist i filozof)

2.  Bojana Grmuša iz Vukovara (diplomirani defektolog; 4 god.)

3.  Sanja Lukić iz Bijelog Brda (Gimnazija)

4.  Suzana Kovačević iz Vinkovaca (magistra primarnog obrazovanja)

5.  Danijela Šarac iz Vinkovaca (stručna prvostupnica javne uprave)

6.  Barbara Vidović iz Vukovara (magistra primarnog obrazovanja)

7.  Bojana Žeravica iz Vukovara (magistra psihologije).

 

Školski odbor OŠ Josipa Matoša dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto  Učitelja edukacijskog rehabilitatora iz  Natječaja i to na određeno, nepuno radno vrijeme (12,5 sati nastave tjedno-nastava u kući)  i to na rok ne dulje od 5 mjeseci sa sljedećim kandidatom:

1. Katarina Petrić iz Marinaca (mag. fizioterapije)

 

Ostali kandidati mogu natječajnu dokumentaciju priloženu uz zamolbu, podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka natječajnog postupka.

Također imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

                                                                                    Ravnateljica

                                                                          Mirela Posarić, prof. defektolog

 

Cijeli tekst obavijesti nalazi se u privitku.

 


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar