2020-03-23 12:54:28

Poništenje Natječaja od 10.03.2020.g. (KLASA: 100-01/20-01/15, URBROJ: 2188-108-01-20-01)

Poništava se Natječaj od 10. ožujka 2020. godine (KLASA: 100-01/20-01/15, URBROJ: 2188-108-01-20-01) za popunu radnog mjesta:

Učitelj edukator rehabilitator, na određeno, nepuno radno vrijeme (12,5 sati nastave tjedno - nastava u kući) i to najdulje do kraja nastavne godine 2019./2020.

(1 izvršitelj/ica)

Ravnateljica: Mirela Posarić, prof.defektolog


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar