2020-03-10 10:46:24

Natječaj (UER na neodređeno, puno radno vrijeme) KLASA:100-01/20-01/14, URBROJ: 2188-108-01-20-01 od 10.03.2020.g.)

Dana 10. ožujka 2020. godine objavljen je Natječaj za popunu radnog mjesta:

1. UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR - na neodređeno, puno radno vrijeme (3 izvršitelja/ice)

Uvjeti za radna mjesta Natječaja pod broj 1.:

VSS, Studijski program: Edukacijska rehabilitacija

Opći uvjeti propisani Zakonom o radu i posebni uvjeti prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08.,86/08.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18 i 98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19).

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u privitku ove vijesti.


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar