2020-02-06 10:01:32

Natječaj (UER; 06.02.2020.g.)

Dana 06. veljače 2020. godine objavljen je Natječaj za popunu radnog mjesta:

1. UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR - na neodređeno, puno radno vrijeme ( 1 izvršitelj/ica)

2. UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR - na određeno, puno radno vrijeme       (1 izvršitelj/ica)

Uvjeti za radna mjesta Natječaja pod broj 1. i 2.:

VSS, Studijski program: Edukacijska rehabilitacija

Ostali uvjeti prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19.).

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u privitku.


Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar